Coșul cumpărătorului

Pluta – istoricul provenienței și utilizarea acesteia

Pluta – istoricul provenienței și utilizarea acesteia

Stejarul din plută a apărut în natură cu peste 60 mln. ani în urmă şi aparţine familiei de fag şi castani. Regiunea în care acesta creşte se caracterizează prin condiţii climaterice unice, făcând habitatul stejarului din plută practic ideal.

Aproximativ 2,2 mln. hectare de pământ sunt ocupate de plantaţiile stejarilor de plută în Portugalia, Spania, Franţa, Italia, Morocco, Tunis şi Algeria. Sunt scoase de pe copaci aproximativ 360000 tone de coajă anual. Doar în Portugalia stejarul din plută creşte pe o suprafaţă de 660000 hectare.

În an se dobândesc în mediu 170000 tone de scoarţă, ceea ce reprezintă mai mult de jumătate din rezervele mondiale de materie primă de plută. Ciclul de viaţă a stejarului de plută variază între 170200 ani.

Portugalia reprezintă cel mai mare producător de plută din lume.

Portugalia este patria plantaţiilor de plută şi pe teritoriul ei îi revin peste – 33 % din terenurile mondiale, destinate pentru plantarea stejarului de plută. O urmează Spania  ( 23 % ), Africa de Nord, inclusiv Morocco, Algeria şi Tunis ( 33 %), Italia şi Franţa ( 11 % ).

Deja este bine cunoscut faptul că Portugalia este liderul în producerea de materie primă din plută, cărei îi revin peste 51%din totalitatea produsă înlume.

Structura plutei este una celulară impermeabilă, umplută cu aer, ceea ce îi permite plutei să nu se teamă de influenţă şi acţiuni fizice.

Scoarţa stejarului de plută este unică în felul său. Pentru prima dată coaja se scoate de pe copac, când acesta atinge vârsta de 25 ani şi este numită virgină. Acest proces de scoatere este făcut în perioada iunie – august a anului, fiind foarte delicată, pentru a nu trauma copacul. În caz contrar durata vieţii a copacului poate fi redusă. Scoarţa se restabileşte pe copac în fiecare 9-11 ani în dependenţă de condiţiile climaterice şi locul creşterii.

Astăzi pluta îşi găseşte o întrebuinţare largă în industria construcţiei ca izolator termic şi acustic, în industria constructoare de maşini în producerea a tot felul de piese şi accesorii.

Pluta este pe larg utilizată şi în studiourile de înregistrare, cinematografe, instalaţii de refrigerare, la oformarea decorativă a pereţilor, tavanului, podelii apartamentelor şi faţadei caselor.

E necesar să accentuăm faptul că întreaga producţie trece o testare minuţioasă în laboratoare în corespundere cu standardele, normele şi cerinţele înaintate de UE şi Portugalia.